Święto Edukacji Narodowej

Obrazek wyróżniający dla wpisu Święto Edukacji Narodowej

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrażamy wdzięczność za waszą pracę, składając nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Satysfakcji z wykonywanego zawodu i realizacji swoich zamierzeń.
Dzień edukacji jest okazją do wyróżnienia i nagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji. W tym roku, ze względu na panującą pandemię, nie odbędą się tradycyjne uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, co jednak nie znaczy, że pracownicy oświaty nie zostali nagrodzeni i wyróżnieni. Są wśród nich osoby, które otrzymały: Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrodę Starosty Mikołowskiego.

 

Poniżej pełna lista wyróżnionych.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej:
– Elżbieta Jabłońska – Dyrektor ZST
– Krzysztof Król – Kierownik Warsztatów Szkolnych ZST
– Teresa Stasik-Szyszka – dyrektor ZSP

Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty:
– Anita Kuśmierska – Dyrektor ZS Nr 1 S
– Piotr Dębowski – Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSEiU

Nagrody Starosty Mikołowskiego dla dyrektorów:
Renata Grzegorczyk
Anna Jadasz
Teresa Stasik-Szyszka
Anita Kuśmierska

Medale Komisji Edukacji Narodowej:
Danuta Leżoch z I LO Mikołów
Małgorzata Zawadzka z ZS nr 2 Specjalnych w Mikołowie – od 01.09.2020 r. przeszła na emeryturę.

Nagrody Starosty Mikołowskiego dla nauczycieli:
1. Justyna Wołczko – wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie
2. Aleksandra Tarnawska – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
3. Ewa Rozmus – nauczyciel, pedagog Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
4. Dariusz Jędrzejek – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
5. Teresa Kmita-Drenda – nauczyciel Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
6. Justyna Marek – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
7. Sebastian Posiłek – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie
8. Aleksandra Kwapulińska – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie
9. Katarzyna Pankowska – nauczyciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie
10. Magdalena Lipiak – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie

Szkołę tworzą nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale też pracownicy administracyjni i obsługi, których codzienna praca w dużym stopniu przyczynia się do lepszego funkcjonowania szkoły.

Nagrody Starosty Mikołowskiego dla pracowników administracji i obsługi:
1. Joanna Oliwa – pomoc administracyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie
2. Barbara Kostka – sekretarz szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
3. Beata Trzebuniak – pracownik obsługi Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
4. Aleksandra Wyleżoł – główna księgowa Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
5. Sylwia Jarek – specjalista ds. administracji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
6. Iwona Makosz – pomoc nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie

7. Grażyna Wacławik – pracownik administracji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie
8. Ewa Jaromin – sekretarka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie

Listy gratulacyjne od Pana Starosty za sumienną i rzetelną pracę, zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz życzenia dalszych sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem    satysfakcji i społecznego uznania otrzymali następujący nauczyciele:

Wyróżnieni nauczyciele – Dzień Edukacji Narodowej 2020:

I LO
1. Danuta Leżoch
2. Izabela Machnicka
3. Aleksandra Pyrchała
4. Aleksandra Kołodziej
5. Anna Łapińska – Jarocka
6. Małgorzata Opszała
7. Katarzyna Kapała
8. Justyna Wołczko
9. Jadwiga Żymła – Wojtyczka
10. Michał Krenczyk
11. Danuta Absalon
12. Anna Tomecka
13. Przemysław Mycielski
14. Paweł Wojtuszek

II LO
15. Beata Żwaka
16. Katarzyna Cyprys – Tabaszewska
17. Magdalena Krzemień
18. Halina Korona
19. Aleksandra Stodółka
20. Mariola Paduch
21. Magdalena Rak – pedagog

ZST
22. Dorota Antonik
23. Klaudia Ciurlok
24. Iwona Dziduch
25. Sylwia Grzyśka
26. Stanisław Kalisz
27. Mirela Mrowiec – Hamerlik
28. Izabela Kaczmarek – Kos – psycholog
29. Małgorzata Maniowska
30. Jolanta Smorz
31. Danuta Strzoda – pedagog
32. Anna Szafraniec
33. Anna Tajer
34. Danuta Wojtkiewicz – Lazman

ZSEiU

35. Ewa Brągiel
36. Zofia Haluch
37. Dorota Charzewska
38. Agata Kalita – Bojdoł
39. Jan Kaźmierczak
40. Ilona Karwot
41. Ireneusz Pietrasz

ZSP

42. Ewa Bukowska
43. Izabela Lindner
44. Agata Kurek
45. Katarzyna Mańkowska
46. Anna Baron
47. Anna Wędrychowicz
48. Beata Nowak

49. Justyna Marek

 

 

Listy gratulacyjne z okazji otrzymania stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymali od Pana Starosty:

Nauczyciele dyplomowani
1. Izabela Machnicka – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie
2. Grzegorz Fortuna – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie
3. Beata Ryborz – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie
4. Magdalena Kaczmarczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie
5. Magdalena Rak – II Liceum Ogólnokształcące Im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie
6. Jan Kaźmierczak – Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
7. Klaudia Kocoń – Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie
8. Sebastian Posiłek – Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie
9. Barbara Węgiel – Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress