Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu za rok szkolny 2019/2020

Obrazek wyróżniający dla wpisu Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu za rok szkolny 2019/2020

Jak wyglądała sytuacja w placówkach oświatowych prowadzonych przez starostwo powiatowe w Mikołowie w minionym roku szkolnym, ile dodatkowych oddziałów klasowych otwarto, jak funkcjonowano w czasie zdalnej edukacji, czy też  informacje o   przyznanych stypendiach Starosty Mikołowskiego. Dane te można znaleźć w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu w powiecie mikołowskim za rok szkolny 2019/2020.

sprawozdanie-2019-2020-wydzial-edukacji-kultury-i-sportu_952845

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress