Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Sprawozdanie z konsultacji społecznych

S p r a w o z d a n i e z konsultacji społecznych dotyczących uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, które będą obowiązywały na terenie Powiatu Mikołowskiego w 2021 roku.
Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 15 października 2020 roku zakończyły się konsultacje
społeczne dotyczące uchwały jw.
Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzania
konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego www.mikolowski.pl pod adresem
poczty elektronicznej: konsultacjekt@mikolowski.
W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga czy wniosek.
Za Zarząd
Mirosław Duży
Starosta Mikołowski

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress