Raport z rynku pracy

Obrazek wyróżniający dla wpisu Raport z rynku pracy

Ponad siedemdziesięcioma ofertami pracy dysponuje obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie. Głównie są to stanowiska produkcyjne oraz z branż obróbka metali i mechaniczno-elektrycznej jak i handlu, a także praca dla osób bez kwalifikacji.

Liczba bezrobotnych

Jeśli chodzi o liczbę osób pozostających bez pracy, to z danych tej instytucji wynika, że do 16 października w Powiecie Mikołowskim zarejestrowanych było 1778 bezrobotnych, z czego tylko w październiku zarejestrowało się 132 osoby. Największy przyrost rejestrujących się w tym roku odnotowano we wrześniu – 346. Dla porównania w sierpniu było to 189 osób.

Liczba wyrejestrowanych

Osób, które zostały wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych, to do połowy października było ich 117, z czego 50 ze względu na podjęcie pracy, zaś cztery rozpoczęły własną działalność gospodarczą.

Porównując dane o stopie bezrobocia w naszym powiecie z danymi z województwa i kraju, to jest ono stosunkowo niskie. Na koniec sierpnia w Powiecie Mikołowskim wyniosło 4 procent, w województwie śląskim było to 4,8 procent, w kraju 6,1, a Unii Europejskiej 7, 4.

Zwolnienia grupowe

Niestety nie ominęły nas również zwolnienia grupowe. Największe dotyczą firmy Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o. Plan zwolnień objął 187 mieszkańców naszego powiatu, z czego 140 zarejestrowano jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie.

Uszczuplenie załogi planuje również firma Rafako S.A. z Racibórza w swoim zakładzie w Wyrach. Jak przyznają przedstawiciele PUP, na chwilę obecną brak szczegółowych ustaleń, co liczby osób objętych zwolnieniem grupowym.

Tarcza Antykryzysowa

44 500 000, 00 złotych – wsparcie takiej wysokości zostało przyznane do połowy października firmom z naszego powiatu w ramach tarczy antykryzysowej. W puli tej znajdują się niskooprocentowane pożyczki dla mikro przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O taką formę wsparcia zwróciło się 5 042 podmiotów, zaś rozdysponowanych zostało 23 566 151,17 zł.

Z kolei 617 wniosków dotyczyło pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnianych u mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Do tej pory zrealizowano 599 wniosków, wydając 10 243 741,51 zł.

Kolejną formą wsparcia jest dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającą pracowników części kosztów prowadzenia działalności. Od początki wejścia w życie zapisu Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) przedsiębiorcy złożyli 815 wniosków, zrealizowano 810 na kwotę 3 821 740,00 zł.

Jeśli chodzi o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych to w Powiecie Mikołowskim o taka pomoc wystąpiły cztery podmioty, zaś ogólna wysokość wsparcia wyniosła 54 676,41 zł.

Na podstawie danych PUP w Mikołowie

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress