Program polityki zdrowotnej pn.: „Wygraj z boreliozą – Zbadaj się”.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Program polityki zdrowotnej pn.: „Wygraj z boreliozą – Zbadaj się”.
Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Wygraj z boreliozą – Zbadaj się”.
Konkurs ofert na wybór realizatora w trybie art. 48 ust. 1 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398)
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress