Prawnik poradzi telefonicznie lub mailowo

Obrazek wyróżniający dla wpisu Prawnik poradzi telefonicznie lub mailowo

Pomimo obecnej sytuacji epidemiologicznej nieodpłatne porady prawne i obywatelskie udzielane są telefonicznie. Z pomocy mogą skorzystać osoby uprawnione, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający innych osób w ciągu ostatniego roku.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a jednoosobowy przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz. 708).
Aby skorzystać z pomocy należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem (32) 32 48 143 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego bądź elektronicznie na stronie https://np.ms.gov.pl/zapisy
Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dotychczasowych godzinach pracy wszystkich punktów na terenie powiatu.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://np.ms.gov.pl/ lub https://old.mikolowski.pl/bezplatna-pomoc-prawna/

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress