Oświata tematem wiodącym sesji Rady Powiatu

Obrazek wyróżniający dla wpisu Oświata tematem wiodącym sesji Rady Powiatu

Kwestie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski były tematem wiodącym październikowej sesji Rady Powiatu. Obrady odbyły się 28 października w trybie zdalnym, a prowadziła je przewodniczącą Rady Powiatu Barbara Pepke. W posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych.


Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu w powiecie mikołowskim w tym podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych za rok 2019/2020 przedstawiła Iwona Smorz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.


Jak wyjaśniła w ubiegłym roku szkolnym w 101 oddziałach uczyło się 2773 uczniów i było to o 604 więcej niż w roku poprzednim. Tylko w szkole specjalnej, w 32 klasach uczyło się 140 uczniów i było to o pięć klas więcej niż w roku szkolnym 2018/2019.


Kolejna kwestia, która znalazła się w tym sprawozdaniu dotyczyła realizacji przedsięwzięć unijnych, w tym projektu Efektywne Funkcjonalne Szkoły. Skorzystało z niego 473 uczniów, którzy brali udział w stażach i praktykach zawodowych.

 

Na tej samej sesji radni zajęli się również zmianami w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Podjęli również uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.


Radni wyrazili także swoją opinię w sprawie sytuacji w przychodni zdrowia w Mikołowie-Borowej Wsi czy interpelacji dotyczącej zatrudnienia kapelana wyznania ewangelicko-augsburskiego w Centrum Zdrowia.
Pełna relacja z obrad: e-sesja na www.mikolowski.pl

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress