Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu pn. „WYGRAJ Z BORELIOZĄ-ZBADAJ SIĘ”

Obrazek wyróżniający dla wpisu Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu pn. „WYGRAJ Z BORELIOZĄ-ZBADAJ SIĘ”

OGŁOSZENIE w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu
pn. „WYGRAJ Z BORELIOZĄ-ZBADAJ SIĘ”
Na podstawie zapisu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 295)
Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wybór realizatora programu
zdrowotnego pn. „WYGRAJ Z BORELIOZĄ-ZBADAJ SIĘ”, którym będzie:
CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.
Za Zarząd
Tadeusz Marszolik                               Grażyna Nazar
Wicestarosta                                        Członek Zarządu

 

Ogłoszenie

wynik konsultacji

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress