Nabór na członków Komisji Konkursowej

Obrazek wyróżniający dla wpisu Nabór na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2021 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

 

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/nabor-na-czlonkow-komisji/oglozenie-o-naborze-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-w-otwartym-konkursie-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego.html

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress