„Bezpieczni-Niezależni” projekt dla osób 60+

Obrazek wyróżniający dla wpisu „Bezpieczni-Niezależni” projekt dla osób 60+

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych koło nr 17 w Mikołowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie i KPP Mikołów serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu mikołowskiego po sześćdziesiątym roku życia do wzięcia udziału w projekcie „Bezpieczni- Niezależni”, dofinansowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych.
Projekt będzie realizowany w listopadzie i grudniu bieżącego roku. Skierowany jest do osób posiadających prawo jazdy kat.B, które chciałyby podnieść swoje umiejętności jako kierowcy (np. osoby które miały przerwę w jeżdżeniu samochodem, obawiają się czy ich umiejętności są wystarczające, by być czynnym uczestnikiem ruchu drogowego, chcące sobie przypomnieć aktualne przepisy ruchu drogowego itp.).
Uczestnicy będą mogli poćwiczyć jazdę samochodem pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, uaktualnić swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów ruchu drogowego, dowiedzieć się od psychologa i lekarza jak wiek i schorzenia związane z wiekiem wpływają na umiejętności prowadzenia samochodu, będą mogli zbadać swój wzrok i zmierzyć poziom cukru we krwi, przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy oraz skontrolować swój samochód na stacji diagnostycznej w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Uczestnicy projektu zostaną również wyposażeni w odblaski, kamizelki odblaskowe i poradniki dotyczące bezpiecznej jazdy samochodem.
Udział w projekcie jest bezpłatny i jego uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.
Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona!
Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o zgłoszenia:
tel. 793 -789 – 535
lub 530 – 305- 195
od 26 października do 16 listopada 2020r.
Zajęcia będą prowadzone indywidualnie lub w bardzo małej grupie, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych i zasad bezpieczeństwa.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress