XXI Sesja Rady Powiatu

Obrazek wyróżniający dla wpisu XXI Sesja Rady Powiatu

Wspieranie osób niepełnosprawnych było tematem wiodącym XXI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 września w Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke.

Zadania samorządu powiatowego oraz formy wsparcia udzielane osobom niepełnosprawnym przedstawiła Joanna Krzyżowska z Wydziału Rozwoju, Zdrowia i Promocji pełniąca również funkcję koordynatora ds. dostępności.


W swoim wystąpieniu przybliżyła m.in. kwestie dotyczące funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w Borowej Wsi, w którym przebywa 156 niepełnosprawnych oraz Orzeszu, w którym mieszka 90 osób niepełnosprawnych intelektualnie, szkolnictwa specjalnego czy też pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej mieszkańcom naszego powiatu. Przedstawiła informacje dotyczące funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Z danych za pierwsze półrocze tego roku wynika, że ogółem zespół ten wydał 555 orzeczeń. Radni zapoznali się również z informacją o współpracy powiatu ze stowarzyszeniami zajmującymi się osobami niepełnoprawnymi.


W programie wrześniowej sesji znalazły się również projekty uchwał dotyczące zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2020 do 2032 roku oraz zmiany budżetu.


Pełna transmisja dostępna na stronie powiatu w zakładce e-sesja.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress