Szybka kolej i budowa ośrodka PSONI

Obrazek wyróżniający dla wpisu Szybka kolej i budowa ośrodka PSONI

10 września w starostwie odbyło się comiesięczne spotkanie wójtów i burmistrzów gmin powiatu mikołowskiego z władzami powiatu. Uczestniczyli w nim burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula i jego zastępca Mateusz Handel, wójt Wyr Barbara Prasoł, zastępca wójta Ornontowic Dariusz Spyra, burmistrz Łazisk Górnych Aleksander Wyra oraz Orzesza Mirosław Blaski. Powiat reprezentowali starosta mikołowski Mirosław Duży, wicestarosta Tadeusz Marszolik, członek Zarządu Powiatu Grażyna Nazar oraz sekretarz powiatu Łukasz Ryguła. Obecny był również komendant KP PSP Damian Krawczyk, prezes Stowarzyszenia Wspierania Samorządności Bogumiła Guja, a także Grażyna Sarnes naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych.


Wśród kwestii poruszonych w jego trakcie znalazło się dokończenie budowy Ośrodka w Wyrach dla podopiecznych mikołowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przedstawiciel projektanta przedstawił obecny stan zaawansowania prac na tym obiekcie. Jak wyjaśnił koszt dokończenia robót budowlanych w budynku to około 2 mln złotych, jednak znacznie kosztowniejsze będą roboty związane z przygotowaniem drogi dojazdowej, a także zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu.
Wicestarosta Tadeusz Marszolik przyznał, że stowarzyszenie nie będzie w stanie, bez pomocy samorządów, dokończyć tej inwestycji. Samorządowcy zadeklarowali chęć wsparcia, jednak forma i wysokość będzie omawiana w przyszłości.


Kolejnym tematem było przedstawienie informacji o sytuacji epidemicznej w powiecie, w tym kontekście poruszono zagadnienie dotyczące użyczania pomieszczeń w obiektach szkolnych na potrzeby stowarzyszeń i klubów sportowych oraz związanych z kosztami ich dezynfekcji. Starosta Mirosław Duży przedstawił również dane dotyczące liczby mieszkańców powiatu przebywających obecnie w kwarantannie oraz stopie bezrobocia na naszym terenie. Włodarze podzielili się swymi doświadczeniami dotyczącymi dostępności kierowanych przez nich urzędów dla mieszkańców w czasie pandemii. Pojawił się również temat poparcia propozycji przedstawionej przez gminę Ornontowice w sprawie przebiegu projektowanej linii szybkiej kolei Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na zakończenie Jadwiga Lisztwan kierownik Biura Rozwoju Systemów Informatycznych UM Mikołów zreferowała realizację przedsięwzięcia jakim jest Zintegrowany System Zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego GIS.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress