Stopa bezrobocia w Powiecie Mikołowskim

Obrazek wyróżniający dla wpisu Stopa bezrobocia w Powiecie Mikołowskim

Na koniec lipca stopa bezrobocia wyniosła w Powiecie Mikołowskim 3,9 procent przy 4,7 proc. w województwie śląskim oraz 6,1 proc. w kraju. Jak widać bezrobocie jest mniejsze niż średnia w województwie niestety rośnie, zresztą jak w innych regionach.
Dla przykładu w grudniu 2019 roku w PUP Mikołów zarejestrowanych było 1129 osób, w marcu tego roku było to 1279, na koniec lipca 1620, zaś do 16 września 1758.


Każdego miesiąca zwiększała się też liczba rejestrujących się bezrobotnych. W grudniu 2019 roku były to 203 osoby, w marcu zarejestrowało się 211, w lipcu 217 osób, zaś do połowy września 255.
Notowany jest te odpływ bezrobotnych. Dla przykładu w grudniu 2019 roku z ewidencji wykreślonych zostało 169 osób, z których prace znalazło 71, a działalność gospodarczą założyły dwie.
W marcu zatrudniły się 83 osoby , a na założenie firmy zdecydowały się dwie, w lipcu było to 97 osób, a osiem rozpoczęło prowadzenie własnego biznesu. Do 16 września 95 osób zostało wyrejestrowanych bowiem znalazło zatrudnienie, a pięć rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej.
Obecnie w swej bazie PUP posiada 85 aktualnych ofert pracy. Dominują wśród nich oferty w branżach: produkcyjna, elektryczno-mechaniczna, obróbka metali, opiekuńczo-wychowawcza oraz prace proste niewymagające kwalifikacji.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress