Raport Służb  24.08.2020 r. – 30.08.2020 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Raport Służb  24.08.2020 r. – 30.08.2020 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udziału w gaszeniu jednego pożaru: trawy (na terenie Orzesza).

Trzydzieści dwie interwencje dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: zwisający nad drogą konar, kolizja drogowa, pomoc pogotowiu w transporcie pacjenta, wypadek drogowy (na terenie Mikołowa); konary drzew na drodze (na terenie Łazisk Górnych); drzewo na drodze (na terenie Gostyni).

Pozostałe zdarzenia dotyczyły usuwania gniazd szerszeni i os na terenie całego powiatu.

Ponadto jedno zgłoszenie okazało się alarmem fałszywym.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały cztery przypadki kradzieży (ustalono dwóch podejrzanych).

Zgłoszono również jedno przestępstwo narkotykowe (ustalono jednego podejrzanego) oraz jeden przypadek innych przestępstw kryminalnych.

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dwunastu sprawców, w tym sześciu nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali czternaście zdarzeń na terenie powiatu. Dziewięć zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje to m.in.: awarie sygnalizacji świetlnych, powalony konar drzewa na chodniku, zerwany przewód energetyczny, awaria wodociągowa.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress