Prawnik poradzi telefonicznie

Obrazek wyróżniający dla wpisu Prawnik poradzi telefonicznie

Pomimo obecnej sytuacji epidemiologicznej osoby zainteresowane mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dodatkowo poszerzony został krąg osób uprawnionych do jej uzyskania oraz uproszczono procedury.
Obecnie poradę, poza osobami których nie stać na odpłatną pomoc prawną, mogą również otrzymać osoby samozatrudnione, czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
Jeśli zaś chodzi o uproszczenie procedur, to w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Nie mniej jednak należy podkreślić, że nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz. 708. Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć ”Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.
Porady prawne i obywatelskie udzielane są telefonicznie. Aby skorzystać z pomocy należy zarejestrować się pod numerem telefonu (32) 32 48 143 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
Ponadto na BIP Powiatu Mikołowskiego udostępniona jest lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowana według tematyki poradnictwa, zawierająca dane kontaktowe oraz dni i godziny świadczenia pomocy.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress