Czyste powietrze i gospodarka odpadami – tematami posiedzenia Zarządu ŚZGiP

Obrazek wyróżniający dla wpisu Czyste powietrze i gospodarka odpadami – tematami posiedzenia Zarządu ŚZGiP

Pod znakiem ochrony środowiska 🌿 i pakietu zmian zaproponowanego przez Ministerstwo Klimatu w gospodarce odpadami 🚛 przebiegało posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Powiat Mikołowski w trakcie dzisiejszej wideokonferencji reprezentował Starosta Mirosław Duży.

🔵 Samorządowcy przyjęli m.in. : stanowisko w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz skierowali do Ministra Klimatu pismo w sprawie ostatnich zmian w programie ,,Czyste powietrze”. Obowiązujące od maja 2020 r. przepisy dotyczące realizacji tego Programu obiektywnie samorządy lokalne uznały za korzystne (skrócenie i uproszczenie wzoru wniosku, podniesienie progu dochodowego dla beneficjentów, czy uruchomienie możliwości korzystania z preferencyjnych kredytów, umożliwiających uzyskanie dotacji). W efekcie w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba składanych i rozpatrywanych wniosków, w województwie śląskim do końca sierpnia br. wpłynęło ich blisko 20 tysięcy wniosków.

🔹 W związku z tym Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów postuluje by zwiększyć finansowanie kosztów realizowanych przez gminy zadań związanych z przyjmowaniem i oceną wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze”. „Obecna sytuacja finansowa wielu samorządów nie pozwala na zaangażowanie własnych zasobów na ten cel. Refundacja kosztów obsługi Programu mogłaby zatem wpłynąć na rozszerzenie liczby samorządów zaangażowanych bezpośrednio w realizację Programu Czyste Powietrze, co z kolei przełożyłoby się na dalsze usprawnienie jego realizacji” – czytamy w piśmie skierowanym przez ŚZGiP do Ministra Klimatu.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress