Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek

Agnieszka Zalewska-Piwowar – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie oraz Katarzyna Pajor – nauczycielka języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie to dwie nauczycielki, które otrzymały awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wręczenie awansów zawodowych odbyło się  31 sierpnia w starostwie.

Akty mianowania otrzymały z rąk starosty mikołowskiego Mirosława Dużego oraz członka Zarządu Powiatu Grażyny Nazar. Panie złożyły również ślubowanie. Świadkami tego wydarzenia byli: naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwona Smorz, radna Mirosława Lewicka, przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Sportu i Promocji oraz dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest starostwo powiatowe.

Wśród nich obecna była Barbara Modzelewska, dyrektor I LO im. Karola Miarki, której władze powiatu złożyły gratulację z okazji jubileuszu 35-lecia pracy zawodowej. Były więc kwiaty i życzenia, ale rozmawiano także o rozpoczynającym się 1 września nowym roku szkolnym.


Dyrektorzy wskazywali między innymi na rozwiązania, które przyjęli w poszczególnych szkołach, by do minimum zmniejszyć zagrożenia zarażeniem koronawirusem.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress