XX Sesja Rady Powiatu

Obrazek wyróżniający dla wpisu XX Sesja Rady Powiatu

Bezpieczeństwo na drogach powiatu to temat wiodący XX Sesji Rady Powiatu. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym 26 sierpnia. Stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych omówił komendant KPP Mikołów nadkomisarz Dariusz Klimczak oraz Lucjan Kret, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Mikołów.

Przedstawiając dane z trzech ostatnich lat ( pierwsze sześć miesięcy 2018, 2019 i 2020 roku) przyznał, że liczba zdarzeń drogowych, zarówno jeśli chodzi o kolizje jak i wypadki oraz liczbę rannych, w ciągu pierwszego półrocza tego roku była niższa niż w latach poprzednich. Przyznał jednak, że ograniczenia związane z pandemią sprawiły, że ruch na drogach był niższy i dane w następnych miesiącach mogą ulec zmianie. Zaznaczył jednak, że w kategorii najtragiczniejszych, śmiertelnych zdarzeń drogowych, to w ciągu pierwszego półrocza tego roku doszło do dwóch takich wypadków, podobnie jak rok wcześniej. Pierwszy miał miejsce 1 stycznia w Orzeszu, a drugi zdarzył się 28 lutego w Mikołowie. W obu przypadkach ofiarami byli piesi.

Wskazał również na miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków jak i propozycje zmian, które mogłyby poprawić stan bezpieczeństwa na drogach powiatu mikołowskiego.

Na tej samej sesji radni debatowali nad projektami uchwał dotyczącymi zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2020 do 2032 roku oraz zmiany budżetu, a także przystąpienia do projektu pt. „Szkoły dla klimatu – adaptacja, mitygacja i edukacja w Powiecie Mikołowskim” finansowanego z Programu Operacyjnego pn.: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Pełna relacja z sesji na kanale e-sesja dostępnym na stronie: www.mikolowski.pl

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress