To był rok 95 lecia szkolnictwa zawodowego

Obrazek wyróżniający dla wpisu  To był rok 95 lecia szkolnictwa zawodowego

Miniony rok szkolny był szczególnym dla ZST , który świętował jubileuszu 95 – lecia szkolnictwa zawodowego w Mikołowie. W tym wyjątkowym, nie tylko pod tym względem roku, udało się zmodernizować i wyposażyć dwie pracownie językowe, doposażyć pracownię organizacji reklamy, sieci komputerowych, aplikacji internetowych oraz mechatroniczną i mechatroniki samochodowej. Uczniowie mogli skorzystać z zajęć dodatkowych, kursów zawodowych, staży wakacyjnych i szkoleń dla nauczycieli, co było możliwe dzięki kontynuacji projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

We współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach wdrożono nowy projekt pn. „Śląskie. Zawodowcy” współfinansowanego przez EFS i FE Program Regionalny – staże wakacyjne dla uczniów, kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli.

– Nasza szkoła zdobyła także po raz drugi tytułu Brązowej Szkoły 2020 dla Technikum w XXII finale Rankingu Liceów i Techników Perspektywy. Uzyskaliśmy również certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia Zawodowego dla modułowych programów kształcenia w zawodach: technik mechatronik oraz operator obrabiarek skrawających wydany przez Polską Sieć Kształcenia Modułowego w Radomiu. Zdobyliśmy tytuł „Innowator Branżowej Przedsiębiorczości” nadanej przez Zarząd Revas, Branżowe symulacje biznesowe. Kontynuowaliśmy współpracę z Polską Izbą Motoryzacji w ramach  programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” – wymienia Elżbieta Jabłońska, dyrektor ZST.

–  Szkole udało się również nawiązać współprace z kolejnymi firmami w zakresie kształcenia branżowego uczniów. Są to między innymi FAMUR SA i Energocenter, które poza zapewnieniem praktyk i szkoleń zawodowych fundują uczniom stypendia – dodaje.

Jeśli chodzi o sukcesy uczniów, to w minionym roku szkolnym poza stypendiami Prezesa Rady Ministrów oraz przyznawanymi przez Starostę Mikołowskiego, uczniowie ZST to finaliści wielu olimpiad przedmiotowych, zarówno z wiedzy ogólnej jak i zawodowej m.in. Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników czy Ogólnopolskim Konkursie Fryzjerstwa, ale także sportowych, gdzie laury zdobywano w takich dyscyplinach jak boks, podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, taniec i walki rycerskie.

Pomimo pandemii i zdalnej edukacji  udało się również zorganizować  Wirtualny Tydzień w ZST. W jego trakcie zaprezentowano 27 filmików i prezentacji promujących szkołę, przygotowanych przez nauczycieli i uczniów

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress