Spotkanie samorządowców i komendanta

Obrazek wyróżniający dla wpisu Spotkanie samorządowców i komendanta

12 sierpnia w starostwie odbyło się spotkanie władz powiatu – Starosty Mirosława Dużego oraz członka Zarządu Powiatu Grażyny Nazar z włodarzami gmin. Tym razem obecni byli wójt Wyr Barbara Prasoł, zastępca wójta Ornontowic Dariusz Spyra oraz wiceburmistrz Mikołowa Mateusz Handel.

Poza samorządowcami uczestniczyli w nim komendant KPP Mikołów Dariusz Klimczak oraz zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem starostwa Bartłomiej Depta.

W trakcie tego spotkania poruszono kwestie dotyczące sytuacji epidemicznej w powiecie. Z informacji przedstawionej przez Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem, tak jak do tej pory, od osób przebywających w  kwarantannie pobierane są wymazy, funkcjonuje wymazobus, zaś koszty badań pokrywają samorządy. Jeśli zaś chodzi o informacje dotyczącą liczby wykonanych wymazów za ten miesiąc, to od 2 do 11 sierpnia wykonano ich 88.

Podczas narady poruszono również kwestie dotyczące sytuacji na rynku pracy, przygotowań do nowego roku szkolnego, również w kontekście dojazdu uczniów do szkół. Włodarze gmin wskazywali również na rosnące koszty odbiory śmieci.

Z okazji niedawnego święta policji okolicznościowym grawerem będącym podziękowaniem za dotychczasową współpracę wyróżniono wójt Wyr Barbarę Prasoł, zaś wręczył go komendant KPP Mikołów Dariusz Klimczak.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress