Skorzystało ponad 200 osób

Obrazek wyróżniający dla wpisu Skorzystało ponad 200 osób

24 sierpnia swoją pracę zakończył punkt konsultacyjny działający na terenie zakładu Yazaki Automotive Products Poland Sp. z o.o w Mikołowie. Funkcjonował on od 10 sierpnia, zaś dyżury pełnili w nim doradcy Powiatowych Urzędów Pracy w Mikołowie, Tychach i Rudzie Śląskiej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku.

Punkt powstał by pomoc zwalnianym pracownikom firmy Yazaki. Koncern zamierza w ramach zwolnień grupowych zredukować załogę o 509 osób, z których 187 to mieszkańcy Powiatu Mikołowskiego.

– Nasi doradcy udzielali informacji dotyczących zasad rejestracji w urzędzie pracy, form pomocy, z których osoby zwalniane mogą korzystać czy pomagali przy sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych. Przygotowane zostały również oferty pracy dla odchodzących z Yazaki – wyjaśniła Teresa Miguła, dyrektor PUP w Mikołowie, dziękując dyrekcji zakładu Yazaki za udostępnienie pomieszczenia oraz wszystkim pozostałym organizacjom, które włączyły się w realizację tego zadania.

Wśród najczęściej zadawanych pytań pojawiały się te dotyczące m.in. zasad ubiegania się o świadczenia przedemerytalne; warunków przyznawania zasiłku dla bezrobotnych czy też emerytury pomostowej, także sposobu ubiegania się o dodatek solidarnościowy, wpływu sposobu rozwiązania umowy na przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych, okresu na jaki przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych, ubezpieczenia zdrowotnego po ustaniu zatrudnienia i włączaniu do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zasad ubiegania się o świadczenia emerytalne. Także kwestie pobierania rent rodzinnych, możliwości odbycia szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji do wykonywania nowego zawodu sposobu przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, czy pracy w warunkach szkodliwych.

Podczas działalności punktu, w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie udało się udzielić pomocy, porad i informacji ponad 150 osobom. Biorąc pod uwagę wszystkie instytucje zaangażowane w realizację tego zadania, liczba ta z pewnością przekroczyła 200 osób.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress