Raport służb 20-26 lipca

Obrazek wyróżniający dla wpisu Raport służb 20-26 lipca

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udziału w gaszeniu dwóch pożarów: ogniska (na terenie Mikołowa); słomy (na terenie Orzesza).

Dwadzieścia sześć interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: kolizja drogowa, wąż na posesji, zalana piwnica, zalana posesja, przeciekający dach

(na terenie Mikołowa), zanieczyszczona jezdnia (na terenie Orzesza), pomoc policji w otwarciu mieszkania (na terenie Łazisk Górnych), drzewo na drodze (na terenie Ornontowic). Szesnaście interwencji dotyczyło zdarzeń związanych z gniazdami owadów.

Ponadto osiem zgłoszeń okazało się być alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały jeden przypadek kradzieży.

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano trzech sprawców, w tym trzech nietrzeźwych kierujących.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali jedenaście zdarzeń na terenie powiatu. Sześć zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje to m.in.: uszkodzona nawierzchnia jezdni, awaria sygnalizacji świetlnej, zanieczyszczona nawierzchnia jezdni, nisko zwisające przewody elektryczne, uszkodzony przyrząd na siłowni zewnętrznej.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress