Laboratorium Taurona i stypendyści PGG

Obrazek wyróżniający dla wpisu Laboratorium Taurona i stypendyści PGG

19 sierpnia poznamy ostateczną listę kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych. Ci którzy wybrali Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych warto, aby wiedzieli, iż właśnie tej szkole udało się w ubiegłym roku szkolnym zdobyć I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Laboratoria Taurona”. Nagrodą w konkursie jest warta 40 000zł pracownia „Inteligentne domy” .

– Nie jest to jedyna sala, którą udało się nam przygotować w ubiegłym roku szkolny. Kolejną jest pracownia turystki powstała z funduszy pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej (30 000 zł) oraz pracownia kształcenia obronnego dla klasy mundurowe – informuje Anna Jadasz, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

Dodatkowo szkoła uczestniczy w projekcie „POWER – Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej” odbywającego się pod patronatem firmy Tauron i Ministerstwa Edukacji Narodowe.

– W ZSEiU realizowane są również projekty unijne. Chodzi o program Efektywne Funkcjonalne Szkoły – dotyczący zarówno rozwoju infrastruktury szkolnictwa zawodowego poprzez doposażenie placówki, ale także wsparcia szkolnictwa zawodowego w zakresie realizacji dodatkowych praktyk, staży i kursów zawodowych oraz zajęć na wyższych uczelniach jak również dostosowanie naszej oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – wyjaśnia Anna Jadasz.

Jeśli zaś chodzi o sukcesu uczniów, to w minionym roku szkolnym Klaudia Długi otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendia z funduszu stypendialnego bł. Księdza Emila Szramka uzyskały dwie osoby: Patrycja Pająk, Piotr Madej, zaś trzech wyróżniających się uczniów otrzymało nagrody Polskiej Grupy Górniczej.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress