Kursy zawodowe i nowa pracownia

Obrazek wyróżniający dla wpisu Kursy zawodowe i nowa pracownia

W minionym roku szkolnym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach udało się zrealizować szereg inicjatyw związanych z projektem „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”. Dzięki niemu szkoła wzbogaciła się o nową klasopracownię branży hodowli koni.

Z tego samego projektu realizowano kursy zawodowe: baristy, operatora wózka jezdniowego z wymianą butli, kurs specjalisty kadrowo – płacowego + Płatnik, kurs kelnerski, barmański oraz prawa jazdy kat B. Młodzież ucząca się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach mogła skorzystać z kursu spawacza MAG-135. Jego uczestnicy odbyli ponad 140 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych wykładów zakończonych egzaminem, który cała grupa zdała pomyślnie otrzymując zaświadczenia oraz książeczki spawacza.

Z kolei w październiku 2019 roku dwunastu uczniów ZSP nabywało umiejętności operatora wózka jezdniowego W zajęciach uczestniczyli pełnoletni uczniowie klas III technikum i ZSZ. Wykłady i praktyczne jazdy na placu manewrowym odbywały się na terenie szkoły. Po ich zakończeniu kursanci zdawali egzamin certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dodatkowo szkoła pozyskała fundusze z Fundacji JSW S.A. na doposażenie klasopracowni automatyki.

Jeśli chodzi o najważniejsze osiągnięcia uczniów, to należałoby zaliczyć do nich III miejsce w III Mistrzostwach Świata Historycznych Średniowiecznych Walk Rycerskich Mieczem Sportowym Juniorów w Rydze (Łotwa), kategoria 14-15 lat wywalczone przez Wiktorię Sosnę czy finał olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” dla Marka Ćmoka.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress