Koronawirus a budownictwo

Obrazek wyróżniający dla wpisu Koronawirus a budownictwo

Czy pandemia miała wpływ na liczbę wydanych pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych w naszym powiecie,  w której gminie powstaje najwięcej nowych budynków? Na te pytania odpowiedź można uzyskać analizując dane Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Wynika z nich, że zainteresowanie budową własnego domu w ostatnich miesiącach wcale nie zmalało. Wystarczy prześledzić liczby wydanych pozwoleń na budowę i przyjętych zgłoszeń z projektem budowlanym dla zabudowy mieszkaniowej, aby zauważyć, że za pierwsze półrocze tego roku wydano ich więcej niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019. Dla przykładu w Mikołowie, gminie gdzie chętnych do budowy jest najwięcej, w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku inwestorom indywidualnym zamierzającym wybudować jednorodzinny dom wydano ich łącznie 65,( trzydzieści w pierwszym kwartale i o pięć więcej w drugim).
Dane dotyczące pierwszych sześciu miesięcy tego roku wskazują, że w Mikołowie w tym czasie łącznie wydano 75 zgód ( czterdzieści w pierwszym kwartale i 35 w drugim). Poza Mikołowem najwięcej pozwoleń w pierwszym półroczy 2019 roku dla indywidualnych inwestorów wydano w Orzeszu. Było ich 60, dla porównania w tym samym czasie tego roku było ich 63. W Łaziskach Górnych wydano 15 pozwoleń w 2019 roku, a w tym o dwa więcej. W Wyrach w tym roku zainteresowanie było mniejsze, bowiem 32 do 18, zaś w Ornontowicach 15 do 16 w pierwszym półroczu tego roku.

Jeśli chodzi o budynki stawiane przez deweloperów, to od stycznia do końca czerwca 2019 roku w Mikołowie wydano 21 pozwoleń i zgłoszeń na postawienie 70 budynków jednorodzinnych. W Łaziskach Górnych w pierwszym półroczu 2019 roku wydano dwie takie zgody, na budowę 10 jednorodzinnych domów, a w pierwszym półroczu 2020 roku dwie na realizację pięciu mieszkań.
W przypadku Orzesza, w pierwszym półroczu 2019 wydano dwa pozwolenia na dziesięć mieszkań, a w tym roku trzy ma wystawienie 18 budynków, w Wyrach była to jedna zgoda na pięć mieszkań w ubiegłym roku dwie na budowę ośmiu w tym roku. Jeśli chodzi o Ornontowice, to w ciągu sześciu miesięcy 2019 roku nie wydano pozwolenia, zaś w tym samym czasie tego roku dwa, na realizacje takiej samej liczbie lokali.

                                                                                                                                         ROK 2019 I kwartał

Budynki mieszkalne jednorodzinne (jednomieszkaniowe)

 

Gmina                                              Inwestor                         liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym                    Budynków                                            mieszkań

MIKOŁÓW 

Indywidualny                                                                                                                         30                                                               30                                                               30

Deweloper                                                                                                                               19                                                               63                                                               63

ŁAZISKA GÓRNE   

Indywidualny                                                                                                                           4                                                                  4                                                                  4

Deweloper

 

WYRY  

 

Indywidualny                                                                                                                          16                                                                17                                                                  17

Deweloper

 

ORZESZE                

Indywidualny                                                                                                                          37                                                                38                                                                  38

Deweloper                                                                                                                                2                                                                  10                                                                  10

 

ORNONTOWICE      

Indywidualny                                                                                                                             6                                                                    6                                                                      6

Deweloper

 

ROK 2019 II kwartał

Budynki mieszkalne jednorodzinne (jednomieszkaniowe)

 

Gmina                                              Inwestor                         liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym                    Budynków                                            mieszkań

 

MIKOŁÓW      

Indywidualny                                                                                                                       35                                                                           35                                                      35

Deweloper                                                                                                                             2                                                                             7                                                         7

 

ŁAZISKA GÓRNE      

Indywidualny                                                                                                                        11                                                                             11                                                       11

Deweloper                                                                                                                              2                                                                              10                                                      10

 

WYRY               

Indywidualny                                                                                                                        16                                                                              16                                                      16

Deweloper                                                                                                                              1                                                                                  5                                                       5

 

ORZESZE    

Indywidualny                                                                                                                       23                                                                              24                                                    24

Deweloper

 

ORNONTOWICE

Indywidualny                                                                                                                          9                                                                                 9                                                      9

Deweloper

                                                                                                          ROK 2020 do 30.06.2020 włącznie

 

 

 

Budynki mieszkalne jednorodzinne (jednomieszkaniowe) I kwartał

 

Gmina                                              Inwestor                         liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym                    Budynków                                            mieszkań

 

MIKOŁÓW          

Indywidualny                                                                                                    40                                                                                      40                                                       40

Deweloper                                                                                                           5                                                                                       26                                                        26

ŁAZISKA GÓRNE  

Indywidualny                                                                                                     6                                                                                          6                                                          6

Deweloper

 

WYRY                   

Indywidualny                                                                                                       4                                                                                           5                                                           5

Deweloper                                                                                                             2                                                                                           8                                                           8

 

ORZESZE        

Indywidualny                                                                                                        23                                                                                         23                                                              23

Deweloper                                                                                                               2                                                                                            2                                                              2

 

ORNONTOWICE

Indywidualny                                                                                                         10                                                                                         10                                                               10

Deweloper                                                                                                               2                                                                                           2                                                                 2

 

Budynki mieszkalne jednorodzinne (jednomieszkaniowe) II kwartał

 

Gmina                                              Inwestor                         liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym                    Budynków                                            mieszkań

 

MIKOŁÓW    

Indywidualny                                                                                                          35                                                                               35                                                            35

Deweloper                                                                                                                3                                                                                 7                                                               7

 

ŁAZISKA GÓRNE    

Indywidualny                                                                                                          11                                                                               11                                                                 11

Deweloper                                                                                                                2                                                                                 5                                                                  5

 

WYRY                

Indywidualny                                                                                                          14                                                                                14                                                               14

Deweloper

 

ORZESZE    

Indywidualny                                                                                                          40                                                                               40                                                                40

Deweloper                                                                                                                 1                                                                                  16                                                                16

ORNONTOWICE    

Indywidualny                                                                                                           6                                                                                   6                                                                     6

Deweloper

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress