Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Od 31 lipca 2020 obowiązywać będą zmienione przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, które 20 kwietnia podpisał Prezydent RP.
Nowelizacja wprowadza między innymi:
– Uproszczony, ryczałtowy, sposób pobierania opłat za materiały potrzebne do prac geodezyjnych.
– Możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – wymaganego zgłoszenia pracy geodezyjnej będzie można dokonać w ciągu 5 dni roboczych od jej rozpoczęcia.
– Wprowadzenia bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych – takich jak dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach. Można je będzie bezpłatnie pobrać ze strony geoportal.gov.pl.

Za darmo będzie można korzystać z danych wysokościowych określających ukształtowanie terenu, a także z trójwymiarowych modeli budynków-tzw. modeli budynków 3D.
– Zgłoszenia tyczeń obiektów budowlanych (w tym budynków mieszkalnych) przestaną być wymagane.
Mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty.
Aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, czyli z urzędu, bez konieczności składania wniosku.
Wprowadzono także zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress