Zdalny Zarząd i Zgromadzenie ŚZGiP

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zdalny Zarząd i Zgromadzenie ŚZGiP

Zamiast planowanego posiedzenia w Koszęcinie, na zdalnej konferencji spotkali się samorządowcy należący do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Posiedzenie odbyło się 3 lipca, zaś powiat mikołowski reprezentował starosta Mirosław Duży.

Tego dnia odbyło się zarówno spotkanie Zarządu Związku jak i Zgromadzenie Ogólne. W trakcie obrad wszystkich członków ŚZGiP delegatom przedstawione zostało Sprawozdanie Zarządu z działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za 2019 roku wraz z informacją z wykonania planu finansowego za miniony rok.

Przedłożona została także opinia Komisji Rewizyjnej Związku, która poprzedziła głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Śląskiego Związku Gmin i Powiatów absolutorium za 2019 r.

W programie obrad znalazły się również projekt stanowisk w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, konieczności wsparcia sektora kultury, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury czy też apel w kwestii przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress