Pięć edycji tarczy antykryzysowej

Obrazek wyróżniający dla wpisu Pięć edycji tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków do kolejnej piątej już edycji Tarczy antykryzysowej. Na ten cel PUP otrzymał 40 500 000,00 zł z czego wydano 26 210 566,69 zł.

Nabór bez limitu

Zgodnie z wprowadzonymi 13 czerwca zmianami wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie części kosztów nie musi zmieścić się w terminie 14 dni, bowiem przyjmowanie dokumentów trwa do dnia  ogłoszenia końca naboru przez dyrektora PUP.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby samozatrudnione oraz  prowadzący działalność na wypłatę wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych. Dodatkowo PUP prowadzi stały nabór wniosków na niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

5888 wniosków

Do tej pory do PUP złożonych zostało 5888 z czego 4762 wnioski dotyczyły niskooprocentowanych pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, 644 to dokumenty o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, zaś 480 to dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców . Jeśli zaś chodzi o NGO-sy to wnioski o dofinansowanie części płać dla pracowników organizacji pozarządowych wpłynęły dwa.

–  Zgodnie z obecnym stanem prawnym, mikroprzedsiębiorca nie musi składać wniosku o umorzenie niskooprocentowanej pożyczki otrzymanej w ramach tarczy antykryzysowej. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki – wyjaśnia Teresa Miguła dyrektor PUP w Mikołowie .

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress