Moja woda

Obrazek wyróżniający dla wpisu Moja woda

Ruszył nabór wniosków o dotację na przydomową instalację do zatrzymywania wody opadowej lub roztopowej w ramach programu „Moja Woda” ogłoszony przez WFOŚiGW w Katowicach.

Budżet programu wynosi 100 mln zł, a chętni mogą otrzymać nawet do 5 tys. zł.

Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80 proc. kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli posesji.

Koszty kwalifikowane dotyczą zakupu, montażu, budowy oraz uruchomienia instalacji takich jak:

przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
– instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
– elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Program jest wspólnym działaniem Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i będzie realizowany w latach 2020-2024. Budżet programu wynosi 100 mln zł.

Szczegóły i warunki dotacji dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress