Komunikat KRUS – Zasiłek opiekuńczy przedłużony o kolejne 14 dni

Obrazek wyróżniający dla wpisu Komunikat KRUS – Zasiłek opiekuńczy przedłużony o kolejne 14 dni

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony o kolejne 14 dni tj. do 26 lipca 2020r.

Niezmiennie, od kilku już miesięcy dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom, którzy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.

Podobnie jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci:

 • w wieku do ukończenia 8 lat,

 • w wieku do ukończenia 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,

 • w wieku do ukończenia 18 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 • w wieku do ukończenia 24 lat, jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Przypominamy, że:

 • dodatkowe świadczenie będą mogli pobierać rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek podejmą decyzję o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do 26 lipca 2020r.,

 • Kasa sukcesywnie przyznaje prawo do zasiłków opiekuńczych na podstawie złożonego wniosku, po uprzednim spełnieniu wymaganych kryteriów,

 • Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres,

 • Starając się o przyznanie ww. świadczenia, należy prawidłowo wypełnić wniosek, który można pobrać na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/ oraz wysłać:

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,

 • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub

 • osobiście, pamiętając o przestrzeganiu zasad obowiązujących na terenie placówki czy oddziału.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress