„Cyfrowy Powiat Mikołowski-Bis” w realizacji 

Obrazek wyróżniający dla wpisu „Cyfrowy Powiat Mikołowski-Bis” w realizacji 

🔵 Projekt „Cyfrowy Powiat Mikołowski-Bis” w realizacji 🔵

🔸 W piątek (24.07) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie podpisana została umowa na zakup i wdrożenie modułów oprogramowania do rozwoju systemu informatycznego. To jedno z zadań przy realizacji projektu „Cyfrowy Powiat Mikołowski- Bis”, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 🇵🇱🇪🇺

🔸 Ogłoszony przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego przetarg wygrała firma REKORD SI Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Umowa opiewa na kwotę 274 tys. 290 zł, a wykonawca zobowiązał się m.in. dostarczyć i wdrożyć moduły:
➡️ oprogramowania do ewidencji zamówień publicznych, umów i faktur,
➡️ oprogramowania udostępniające informacje kadrowo-płacowe,
➡️ portal e-usług (portal elektronicznych usług publicznych dla interesantów; będzie on stanowić jednolitą platformę internetową pozwalającą na wymianę danych i dokumentów pomiędzy jednostkami a mieszkańcami).
🔸 Za realizację kolejnego zadania w tym projekcie odpowiadać będzie firma IGEN Sp. z o.o. Sp.k z Warszawy. Ta wygrała przetarg na zakup i wdrożenie modułu do konsultacji społecznych. W tym przypadku umowa opiewa na kwotę 43 tys. złotych.

🔵 Projekt pn. „Cyfrowy Powiat Mikołowski Bis” jest kontynuacją i rozwinięciem zrealizowanego w latach 2015 – 2018 projektu „Cyfrowy Powiat Mikołowski”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.🇵🇱🇪🇺

🔵 Celem projektu jest rozwój udostępnionych usług publicznych świadczonych elektronicznie i podniesienie poziomu dojrzałości niektórych z nich. Zakłada się pełną interakcję ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie i 13 jednostkami organizacyjnymi Powiatu Mikołowskiego zlokalizowanymi w dziesięciu lokalizacjach. W ramach projektu nastąpi rozwój infrastruktury teleinformatycznej związanej z bezpieczeństwem informacji oraz rozbudową środowiska serwerowego w zakresie niezbędnym do uruchomienia nowych aplikacji i związanych z nimi e-usług. Aplikacje te to przede wszystkim bazy danych BDOT i GESUT, Moduł Konsultacji Społecznych, portal e-usług z aplikacją mobilną oraz system uwierzytelniania użytkowników z identyfikatorami typu „token”. Projekt „Cyfrowy Powiat Mikołowski Bis” umożliwi udostępnienie 7 elektronicznych usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości w oparciu o istniejącą oraz zakupywaną w projekcie infrastrukturę.

🔵 Termin realizacji projektu 23.03.2017 r.-15.10.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 1.490.000 zł
w tym dofinansowanie projektu z UE 1.224.261,80 zł

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress