Aktywna tablica i szósty oddział w ZSS nr 1

Obrazek wyróżniający dla wpisu Aktywna tablica i szósty oddział w ZSS nr 1

Miniony rok szkolny można podzielić na czas do pandemii i w jej trakcie, kiedy sytuacja epidemiczna zmusiła dzieci do pozostania w domach, a nauczycieli do nauczania na odległość. Było to szczególnie trudne dla uczniów szkół specjalnych, jak chociażby Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego – najmniejszej placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest powiat mikołowski.

– Brak możliwości bezpośredniego kontaktu z naszymi uczniami wymusił zmiany w prowadzeniu zajęć. Przede wszystkim musieliśmy nauczyć się korzystania z narzędzi i aplikacji do bezpośredniego kontaktu wizualnego i werbalnego w czasie nauczania na odległość, łącznie z aplikacją google meet w ramach operowania systemem G- Suite, do którego udało się nam włączyć wszystkich naszych uczniów, a także wykorzystywać takie narzędzia jak tablica jamboard czy kalendarz google – wymienia Anita Kuśmierska, dyrektor ZS nr 1 Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego. Przyznając jednak, że miniony rok szkolny, to również zmiany w samej placówce, w której otwarto szósty oddział edukacyjno – terapeutyczny będący drugim oddziałem Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2

Wprowadziliśmy dziennik elektroniczny, jako narzędzie wspierające prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz umożliwiającego bezpośredni i bezpieczny kontakt informacyjny z nauczycielami i rodzicami. Zakupiliśmy dwie tablice interaktywne i wdrożyliśmy rządowy program – „Aktywna tablica”. Nasza szkoła otrzymała dwa laptopy z programu „Zdalna szkoła” . Przystąpiliśmy również do OSE – Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – związanej z włączeniem szkoły do wirtualnej sieci internetowej – informuje dyrektorka tej placówki.

Wymienia również najważniejsze wydarzenia, konkursy i imprezy, w których uczniowie brali udział w minionym roku szkolnym. Były to m.in. zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie spotkanie: „Teatrałki dla seniora”, udział w XX Powiatowej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie, konkursie na „Najdłuższy sznur korali dla pani Jesieni” czy też Akcji Ekologicznej „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”. Jej podopieczni wystąpili również w XIX Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych w Chudowie oraz w imprezie „Tańce narodów świata” w MDK w Mikołowie. Włączyli się do akcji charytatywnej „Daj misiaka dla dzieciaka”. Zebrane dary przekazały dzieciom przebywającym na oddziale onkologicznym w Gliwicach i wielu innych przedsięwzięć.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress