82 wolne miejsca w Ognisku

Obrazek wyróżniający dla wpisu 82 wolne miejsca w Ognisku

14 lipca ogłoszono wyniki rekrutacji na zajęcia zaplanowane do realizacji od nowego roku szkolnego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. Łącznie zgłosiło się 1010 chętnych. Dla tych, którzy chcą skorzystać z propozycji Ogniska, a jeszcze tego nie zrobili, mamy jednak dobrą wiadomość. Są jeszcze 82 wolne miejsca w zespołach i grupach prowadzonych przez OPP.

– Mamy 26 wolnych miejsc w 17 zespołach językowych, 12 w tanecznych, 16 w grupach wokalnych i wokalno-tanecznych, 11 w instrumentalnych, dziewięć w zespołach plastycznych, zaś w grupach innych np. przyrodniczych – osiem – informuje Radosław Tarczoń dyrektor tej placówki przyznając, iż od września planuje uruchomić 60 zespołów. Zajęcia prowadzić będzie 13 nauczycieli i dla uczestników są one nieodpłatne.

– Nie jesteśmy obecnie w stanie przewidzieć w jakim kierunku rozwinie się pandemia i czy będziemy w stanie, ze względów sanitarnych, realizować zajęcia w takiej formie, jak w latach poprzednich. Dlatego rozważamy zmniejszenie grup i uczestnictwo nie co tydzień lecz co dwa tygodnie – zapowiada dyrektor Radosław Tarczoń. To jednak przed nami, a co udało się zrealizować w minionym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2019-2020 zorganizowaliśmy zajęcia dla ponad 760 uczestników uczęszczających do 60 zespołów. Nasi wychowankowie zdobyli 30 sukcesów w konkursach zarówno miejskich i wojewódzkich, w tym 27 sukcesów w konkursach zewnętrznych. Sami zorganizowaliśmy 14 imprez począwszy od konkursów, po bale karnawałowe, prelekcje, itp., a także zaproponowaliśmy swoim wychowankom uczestnictwo w 27 innych imprezach, których nie byliśmy organizatorem. Nasze Ognisko jest instytucją prężną i rozpoznawalną w Mikołowie jak i poza nim. Jedynie epidemia uniemożliwiła nam w stopniu znacznym zwiększenie liczby sukcesów i organizacji imprez w porównaniu z rokiem ubiegłym – podsumowuje dyrektor Radosław Tarczoń.

Pełna informacja na stronie www.oppmikolow.pl. Tam również informacja o zasadach rekrutacji wraz z formularzami zgłoszeniowymi.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress