Ten rok był wyzwaniem

Obrazek wyróżniający dla wpisu Ten rok był wyzwaniem

Oceniając zakończony właśnie rok szkolny dyrektorzy placówek oświatowych naszego powiatu podkreślali, iż był to rok trudny, stawiający wiele wyzwań, ale również stwarzający szansę poznania nowych technologii, w szczególności odnoszących się do zdalnego nauczania, które w przyszłości mogą okazać się niezbędne.
🔸30 czerwca w starostwie odbyło się spotkanie podsumowujące rok szkolny, w którym uczestniczyli dyrektorzy wszystkich szkół prowadzonych przez powiat, a także Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Władze powiatu reprezentował starosta Mirosław Duży, członek Zarządu Powiatu Grażyna Nazar oraz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwona Smorz.


W trakcie narady kierujący naszymi szkołami mówili o najważniejszych wydarzeniach szkolnych, sukcesach swoich uczniów zdobytych w olimpiadach przedmiotowych, ale także trudnościach, z którymi musieli się zmierzyć, jak również wyzwaniach stojących przed nimi. Wśród tych ostatnich jest chociażby mała liczba pomieszczeń do prowadzenia zajęć, co skutkuje między innymi niemożnością przyjęcia wszystkich chętnych. Mówił o tym dyrektor OPP Radosław Tarczoń, a także dyrektor ZS nr 2 Specjalnych Tadeusz Śliwa.
Wskazując na sukcesy podkreślano wysoką średnią ocen osiągniętą w roku szkolnym 2019/20.
🔵 – W tym roku mamy rekordową liczbę 37 uczniów, którzy kwalifikują się do otrzymania stypendium starosty mikołowskiego – mówiła Teresa Stasik-Szyszka dyrektor ZSP w Ornontowicach.
Z kolei kierująca I LO Barbara Modzelewska przyznała, że w tym roku 140 licealistów z Miarki na średnią 4,75.
🔵 – Trzech naszych uczniów otrzymało nagrody roczne ufundowane przez PGG – wymieniła jako jedno z osiągnięć Anna Jadasz kierująca ZSEiU w Łaziskach Górnych.
Dzielono się również swoimi doświadczeniami w kwestii prowadzenia zdalnej edukacji. Jak podkreśliła dyrektora ZST Elżbieta Jabłońska, o ile w nauczaniu ogólnym, korzystanie z platform umożliwiających edukację na odległość sprawdziło się, to w kształceniu przedmiotów zawodowych, zdalne nauczanie jest wręcz nierealne.


🔸Przedstawiono także najważniejsze wydarzenia zaplanowane na przyszły rok szkolny. Rozpocznie je 1 września o 12.00 powiatowa inauguracja roku szkolnego w I LO w Mikołowie.
Spotkanie było również okazją do podziękowań dyrektorom, które złożyły im władze powiatu. Ci zaś podziękowali przedstawicielom Zarządu Powiatu i naczelnik wydziału edukacji za dobrą współpracę w minionym roku.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress