Raport Służb 22.06.2020 r. – 28.06.2020 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Raport Służb 22.06.2020 r. – 28.06.2020 r.

 

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udziału w gaszeniu trzech pożarów: domu jednorodzinnego (na terenie Mikołowa); śmietnika oraz samochodu osobowego (na terenie Łazisk Górnych).

Sześćdziesiąt cztery interwencje dotyczyło miejscowych zagrożeń. Działania były związane głównie z usuwaniem skutków niekorzystnych warunków pogodowych (intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru). Najczęściej występujące zdarzenia
to: zalane piwnice oraz posesje, zerwane przewody energetyczne i telekomunikacyjne, pochylone i przewrócone na drogę drzewa, zatkane przepusty wodne, zwisające konary. Siedem interwencji dotyczyło zdarzeń drogowych kolizji oraz wypadków.

Ponadto jedno zgłoszenie okazały się być alarmem fałszywym.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dwa przypadki kradzieży, w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem.

Ujawniono trzy przestępstwa narkotykowe (ustalono trzech podejrzanych).

Zgłoszono również pięć przypadków innych przestępstw kryminalnych (ustalono trzech podejrzanych).

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano ośmiu sprawców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dwadzieścia cztery zdarzenia na terenie powiatu. Dziewięć zdarzeń dotyczyło interwencji związanych
ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje to m.in.: awaria sygnalizacji świetlnej, wyrwa w jezdni, uszkodzona studzienka, beczki z chemikaliami niewidomego pochodzenia, uszkodzone bariery dźwiękochłonne, zerwane przewody elektryczne, osuwisko pod jezdnią, zalana droga.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress