Informator dla rodziców i ósmoklasistów

Obrazek wyróżniający dla wpisu Informator dla rodziców i ósmoklasistów

W 27 szkołach podstawowych działających na terenie Powiatu Mikołowskiego kształci się 845 uczniów klas ósmych, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia.

Przypominamy, że na początku tego roku z myślą o nich Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego przygotował Informator dotyczący szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie naszego powiatu.

Broszura ta poza podstawowymi informacjami dotyczącymi adresów, numerów telefonów i stron internetowych poszczególnych placówek, zawiera informacje o ofercie kształcenia proponowanej od nowego roku szkolnego w każdej z pięciu szkół średnich.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress