Czerwcowa sesja Rady Powiatu

Obrazek wyróżniający dla wpisu Czerwcowa sesja Rady Powiatu

Na trzecim zdalnym posiedzeniu 24 czerwca zebrała się Rada Powiatu Mikołowskiego. Obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke i w głównej mierze poświęcone były kwestiom ochrony środowiska. Pierwsze wystąpienie dotyczące programów, z których mogą korzystać mieszkańcy a oferowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił Szymon Twardoń doradca energetyczny WFOŚiGW w Katowicach. Jak wyjaśnił katowicki fundusz jest największych spośród 16 wojewódzkich funduszy w kraju, zarówno pod względem kapitału jak i liczby pracowników.

Poinformował również z jakich form wsparcia z WFOŚiGW do tej pory powiat mikołowski korzystał. Były to przede wszystkim zadania związane z termomodernizacją obiektów oświatowych, placówek służby zdrowia oraz tworzenia zielonych pracowni w szkołach.

Jednak w głównej mierze jego wystąpienie dotyczyło programów takich jak : „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” oraz nowy, który ma ruszyć od 1 lipca „Moja woda”. Przedstawił zasady przyznawania wsparcia w poszczególnych programach, kto może się o nie ubiegać i na jakich zasadach.

Z programu dotyczącego likwidacji niskiej emisji „Czyste Powietrze”, który ruszył w 2018 roku a skierowany jest do właścicieli bądź współwłaścicieli domów jednorodzinnych z terenu gmin powiatu mikołowskiego podpisano już ponad 400 umów na kwotę 5,5 miliona złotych.

Z kolei o stanie zanieczyszczenia wód i powietrza oraz źródeł finansowania proekologicznych inwestycji na terenie powiatu – mówiła Teresa Macioszek naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Więcej informacji na temat podjętych uchwał oraz pełna relacje z sesji na www. mikolowski.pl w zakładce esesja.tv.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress