Czek dla Centrum Zdrowia  

Obrazek wyróżniający dla wpisu Czek dla Centrum Zdrowia  

🔵 547 000 złotych – taką kwotą wesprze powiatową spółkę Centrum Zdrowia Sejmik Województwa Śląskiego. Środki pochodzą z tzw. Solidarnościowego Programu Wsparcia Powiatów i Miast na Prawach Powiatu Województwa Śląskiego w Zakresie Ochrony Zdrowia. Pieniądze mają być przeznaczone na pomóc miejskim i powiatowym placówkom służby zdrowia na walkę z koronawirusem.

🔸 „Chcąc lepiej się przygotować i przeciwdziałać COVID-19 zamierzamy z tych funduszy zmodernizować Szpital Powiatowy. Prace będą miały na celu przystosowanie oddziału ginekologiczno-położniczego, tworząc trzy osobne sale porodowe z oddzielnymi węzłami sanitarnymi. Dodatkowo planujemy przygotować cztery sale chorych na izolatki szpitalne. Dwie stworzyć dla Oddziału Neurologicznego i dwie kolejne dla Oddziału Wewnętrznego. Byłyby one dodatkowo wyposażone w niezbędną aparaturę i sprzęt monitorujący chorych z niewydolnością krążeniowo-oddechową” – wyjaśnia Cezary Tomiczek, prezes spółki Centrum Zdrowia.

🔸 Maksymalna kwota pomocy finansowej z Funduszy Solidarnościowego to 800 tys. zł, przy czym wkład własny wnioskodawcy musiał wynieść minimum 20 proc. wartości realizowanych zadań. „Jako wkład własny na realizację tego przedsięwzięcia przekazaliśmy z budżetu powiat mikołowski ponad 137 tysięcy złotych” – zaznaczył wicestarosta Tadeusz Marszolik.

Czek przekazali dziś w siedzibie Centrum radni sejmiku Województwa Śląskiego: Julia Kloc oraz Jarosław Szczęsny, zaś odebrali wicestarosta Tadeusz Marszolik i prezes Centrum Zdrowia Cezary Tomiczek

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress