Raport służb 11.05.2020 r. – 17.05.2020 r.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Raport służb 11.05.2020 r. – 17.05.2020 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu jednego pożaru: trawy (na terenie Orzesza).

Dziesięć interwencji dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: otwarcie mieszkania na prośbę policji, wypadek drogowy, zwisająca z dachu rynna, konar drzewa na drodze, kolizja drogowa, zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Mikołowa); sarna zakleszczona w płocie, otwarcie mieszkania na prośbę policji (na terenie Łazisk Górnych); zanieczyszczenia na jezdni (na terenie Wyr); gniazdo owadów (na terenie Ornontowic).

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały dwa przypadki kradzieży, w tym jeden przypadek kradzieży z włamaniem.

Ujawniono cztery przypadki innych przestępstw kryminalnych (ustalono trzech podejrzanych).

Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziewięciu sprawców w tym dwóch nietrzeźwych kierowców.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie:

W minionym tygodniu dyspozytorzy PCZK w Mikołowie odnotowali dziesięć zdarzeń na terenie powiatu. Sześć dotyczyło interwencji związanych ze zwierzętami (domowymi i wolnożyjącymi).

Pozostałe interwencje to m.in.: zerwany przewód telekomunikacyjny, uszkodzona sieć wodociągowa, zdarzenie ujawnione na monitoringu miejskim, nieprawidłowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress