Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie wznowiła pracę stacjonarną.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie wznowiła pracę stacjonarną.

W poniedziałek, 11 maja, po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa pracę stacjonarną wznowiła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie.
🔵 W ZWIĄZKU ZE WZNOWIENIEM PRACY STACJONARNEJ PORADNI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ PRACY

Szanowni Rodzice,
informujemy, że poradnia od 11.05.2020 r. wznawia działalność diagnostyczną wyłącznie w zakresie koniecznym do wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opinii w sprawie odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego. Zespoły Orzekające będą odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem. O konieczności przeprowadzenia diagnozy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem na terenie Poradni będzie decydował Dyrektor lub inny wyznaczony pracownik.

🔵 W sprawach pilnych oraz w celu uzyskania informacji lub złożenia wniosków, odbioru dokumentów (opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem w godzinach 8:00-17:00,
☎️ tel. 32/2262071,
📧 e-mail: poradnia@powiat.mikolowski.pl.

🔵 Dokumenty w wersji papierowej można składać codziennie w godz. 7:00-22:00 do wrzutni znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Żwirki i Wigury 4, wejście B, tradycyjną pocztą lub drogą mailową na adres:
📧 poradnia@powiat.mikolowski.pl.

🔵 Zarówno rodzic, jak i dziecko są zobowiązani na wizytę do Poradni przyjść zabezpieczeni w środki ochrony osobistej takie jak : maseczki lub przyłbice i rękawiczki oraz do bezwzględnego dostosowania się do procedur sanitarnych obowiązujących w Poradni.

Na teren Poradni mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress