Odwieszenie terminów postępowań

Obrazek wyróżniający dla wpisu Odwieszenie terminów postępowań

Odwieszenie terminów postępowań

24 maja odwieszone zostaną terminy postępowań, które zostały zawieszony przepisami tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0.

Zakładały one, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych został zawieszony bieg terminów procesowych i sądowych, zaś rozpoczęcie biegu nowych terminów w tych postępowaniach zostało wstrzymane.

Od 24 maja terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych oraz administracyjnych, których bieg, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu, rozpoczynają się lub biegną dalej od 24 maja 2020 r.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress