Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – rozszerzony katalog osób uprawnionych oraz uproszczone procedury!

Obrazek wyróżniający dla wpisu Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – rozszerzony katalog osób uprawnionych oraz uproszczone procedury!

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerzyła krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz uprościła procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, od dnia 16 maja 2020 roku, obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Bez zmian pozostaje udzielanie porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym przypadku rozmowy telefonicznej oraz telefoniczne umawianie terminów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: (32) 32 48 143.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Nie ma również obowiązku składać wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress