Matury – główny temat oświatowej wideokonferencji

Obrazek wyróżniający dla wpisu Matury – główny temat  oświatowej wideokonferencji

20 maja z inicjatywy Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego odbyła się wideokonferencja z udziałem Urszuli Bauer – Śląskiej Kurator Oświaty oraz przedstawicielek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Starostwo Powiatowe w Mikołowie reprezentowała Grażyna Nazar, członek Zarządu Powiatu.

Wiodącym tematem były czekające nas w czasie pandemii egzaminy: maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe.W szczególności Śląska Kurator Oświaty pani Urszula Bauer i przedstawicielki OKE w Jaworznie odniosły się do przesłanych wcześniej przez przedstawicieli samorządów pytań. Prelegentki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zwróciły uwagę, że w najbliższym czasie pojawi się na stronach OKE zaktualizowana informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w r. szk. 2019/2020 łącznie z wytycznymi dotyczącymi matury międzynarodowej.

W dalszej części uczestnicy spotkania podkreślali konieczność uwzględnienia specyfiki naszego regionu, w którym liczba zakażeń na COVID-19 jest najwyższa w kraju, modyfikacji harmonogramu tegorocznych matur.

Samorządowcy zwrócili się z prośbą do pani Kurator o zgłoszenie w Ministerstwie Edukacji Narodowej potrzeby uzupełnienia harmonogramu matur o dodatkowe terminy, tak aby żaden ze zdających nie był pokrzywdzony. Chodzi tutaj o tych maturzystów, którzy w terminie odbywania się egzaminów maturalnych będą m.in. przybywali na kwarantannie – powiedziała Grażyna Nazar.

W trakcie dyskusji poruszono także temat realizacji praktycznej nauki zawodu zarówno na terenie szkoły jak i u przedsiębiorców.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress