Maseczki, rękawiczki i fartuchy ochronne dla jednostek pomocy społecznej

Obrazek wyróżniający dla wpisu Maseczki, rękawiczki i fartuchy ochronne dla jednostek pomocy społecznej

🔵 Siedziba Starostwa Powiatowego w Mikołowie to teraz centrum dystrybucji środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla jednostek pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu mikołowskiego.

🔵 Maseczki i rękawiczki ochronne oraz fartuchy flizelinowe i płyny do dezynfekcji przekazała Caritas Archidiecezji Katowickiej. To środki ochrony indywidualnej pozyskane z Agencji Rezerw Materiałowych za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

🔵 Za ich dystrybucję odpowiada Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Środki ochrony osobistej trafią do kilkunastu placówek pomocy społecznej, rynku pracy i pieczy zastępczej: domów pomocy społecznej, domu dziecka, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów i klubów seniora oraz placówek wsparcia dziennego i placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.

🔵 Przekazywane środki:
➡️ 4500 szt. masek chirurgicznych
➡️ 800 szt. rękawiczek jednorazowych
➡️ 109 baniaków (5 l.) płynu do dezynfekcji rąk
➡️ 147 szt. fartuchów flizelinowych (wyłącznie dla DPS)

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress