EFS na finiszu. Szkoły jeszcze bardziej efektywne!

Obrazek wyróżniający dla wpisu EFS na finiszu. Szkoły jeszcze bardziej efektywne!

🔵 Powiat Mikołowski jest na finiszu realizacji 3-letniego projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”.

🔵 Głównym celem projektu było poprawienie jakości oferty edukacyjnej siedmiu szkół Powiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe, a także wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół, we współpracy z pracodawcami, przez realizację kompleksowego programu rozwoju w latach 2017-2020.

🔵 W projekcie biorą udział: Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oraz Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie.

Wsparciem różnego typu objętych jest 715 uczniów szkół zawodowych oraz szkoły przysposabiającej do pracy, u których przewidziano wzrost kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Uczniowie otrzymują niepowtarzalną szasnę udziału w praktykach i stażach zawodowych u pracodawców, za którą otrzymują wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego. Biorą także udział w kursach zawodowych, wybierają spośród takich kursów jak: Prawo jazdy kat. B, kat. T, Spawanie MAG135, Uprawnienia SEP do 1kV, Operator wózków jezdniowych (IIWJO) z wymianą butli, Barista, Barman, Carving, Kelner, Kurs powożenia, Projektowanie AUTOCAD, Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe, Specjalista kadrowo-płacowy, ECDL Base, Księgowość i Rachunkowość, Kasjer walutowo-złotowy, kurs z obsługi oprogramowania GASTRO, Programowanie sterowników PLC. Ponadto uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych z przedmiotów zawodowych oraz w kursach przygotowawczych na studia z matematyki i fizyki. Mają także okazje do wyjazdów na targi spedycyjne, logistyczne oraz do współpracujących przedsiębiorstw. Uczniowie są także objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym, które ma im pomóc w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej.

Projekt obejmie również 49 nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez działania mające na celu zwiększenie ich kompetencji zawodowych. Nauczyciele biorą udział w studiach podyplomowych i specjalistycznych kursach doskonalących.

Zaplanowano stworzenie warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a w przypadku szkoły przysposabiającej do pracy dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnych, mające na celu ułatwienie dostępu do zajęć. Zakupiono szereg wyposażenia, które uczniowie wykorzystują w trakcie zajęć projektowych i w procesie nauczania w szkole. W Zespole Szkół nr 2 Specjalnych zamontowano platformę schodową, która umożliwia uczniom z niepełnosprawnościami udział w zajęciach na piętrze budynku.

🔵 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego uczniów dla poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress