Cztery nowe stanowiska

Obrazek wyróżniający dla wpisu Cztery nowe stanowiska

Starostwo powiatowe uruchomiło cztery dodatkowe stanowiska do obsługi mieszkańców korzystających z usług Wydziału Komunikacji i Transportu.

– Od momentu wprowadzenia ograniczeń w pracy starostwa związanych z pandemią uruchomiliśmy wrzutnię na wejściu Bdo budynku starostwa. Tam w godzinach od 7 do 22 mieszkańcy mogą składać swoje dokumenty, które są realizowane w poszczególnych wydziałach. Większość spraw dotyczy komunikacji, geodezji i architektury. Dlatego też w pierwszej kolejności uruchomione zostały dodatkowe stanowiska obsługiwane przez pracowników tych wydziałów– informuje Łukasz Ryguła, sekretarz powiatu.

Obecnie w części „C” budynku starostwa przy ul. Żwirki i Wigury 4 funkcjonują cztery okienka obsługiwane przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu. W pierwszym z nich, załatwiane są sprawy dotyczące rejestracji pojazdów, w drugim i trzecim odbywa się odbiór dowodów rejestracyjnych, zaś czwarte przeznaczone jest dla klientów starostwa odbierających prawa jazdy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno klientów starostwa jak i pracowników zabudowana została specjalna ścianka działowa oraz zamontowane osłony.

– Realizacja wniosków, które do nas wpływają odbywa się na bieżąco. Problem pojawia się jednak, jeżeli wniosek jest niekompletny, co automatycznie wydłuża termin załatwienia sprawy. Wymaga to bowiem skontaktowania się z właścicielem w celu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Odbiór dokumentów następuje po wcześniejszym umówieniu się z wnioskodawcą. Sam ich odbiór w starostwie trwa nie dłużej niż 10 minut. Ważne jest jednak, aby osoby składające dokumenty podawały numer kontaktowy telefonu do siebie, tak aby można było umówić dzień i godzinę ich odbioru. Niestety wielu mieszkańców o tym zapomina, wówczas musimy taką decyzję o stawienie się po ich odbiór wysyłać pocztą, co wydłuża cały proces – przyznaje Krystyna Banach, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.

Dlatego apelujemy do mieszkańców składających wnioski , aby pamiętać o skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów do wniosku oraz o numerze kontaktowym, co znacznie skróci czas oczekiwania na dokumenty.

Nadal mieszkańcy mogą korzystać z infolinii do poszczególnych wydziałów starostwa.

Budownictwo, architektura, urbanistyka: (32) 3248244, Komunikacja i transport: Prawo jazdy: (32) 3248122, Transport i Rejestracja pojazdów: (32) 3248124, (32) 3248183, Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami: (32) 3248188, Edukacja, kultura i sport: (32) 3248167, Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo: (32) 3248266, Zdrowie i sprawy społeczne: (32) 3248175, Sprawy obywatelskie: (32) 3248144.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress