Zmiany w zakresie praw jazdy i rejestracji pojazdów

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zmiany w zakresie praw jazdy i rejestracji pojazdów

Koronawirus nie tylko utrudnił wykonywanie pracy, codzienne zakupy, ale także załatwiania naszych przyziemnych spraw. Mocno ograniczona jest możliwość wizyty u lekarza. To nie tylko problem z punktu widzenia chorego. Z badań korzystają m.in. osoby chcące przedłużyć uprawnienia i ważność prawa jazdy. Kierowcy zawodowi już zostali zwolnieni z obowiązku wykonywania badań w czasie epidemii koronawirusa. Podobne rozwiązanie ma zostać wprowadzone dla pozostałych kierujących.

W nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały ujęte zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania, polegające na przedłużeniu ważności:

  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);

  • pozwolenia na kierowanie tramwajem;

  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

  • świadectwa kierowcy;

  • legitymacji instruktora nauki jazdy;

  • legitymacji egzaminatora;

  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);

  • uprawnień do kierowania pojazdami,

  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.  

Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w ciągu 60 dni trzeba będzie wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć.

Zgodnie z propozycją zmiany w ww. ustawie, zawieszone będzie też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały wprowadzone ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z  art. 1 pkt 11 ww. ustawy, zostały zawieszone obowiązki wynikające z przepisów art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym.

Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii.

Wprowadzone zmiany dotyczą także wydłużenia z mocy ustawy , ważności wydanych przy rejestracji pojazdów pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych do 14 dni po zakończeniu epidemii- jeżeli ich termin upłynie w czasie trwania stanu epidemii.

Należy jednak pamiętać, że stan epidemii nie zwalnia właścicieli pojazdów między innymi z obowiązkowych okresowych badań technicznych pojazdów, jeżeli ich termin upłynął lub upłynie w czasie trwania epidemii.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress