Zdalna szkoła

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zdalna szkoła

Powiat Mikołowski w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskał grant w wysokości 99 990 zł. co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Dzięki dofinansowaniu Powiat zakupi ponad 30 laptopów, które trafią do siedmiu szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. Sprzęt komputerowy niezbędny do zdalnej nauki otrzymają najbardziej potrzebujący uczniowie i nauczyciele w celu realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress