Zdalna szkoła czyli laptopy dla siedmiu szkół

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zdalna szkoła czyli laptopy dla siedmiu szkół

Około 30 laptopów do nauki w domu trafi do siedmiu szkół powiatu mikołowskiego. Na ich zakup powiat uzyskał prawie 100 tys. złotych z projektu „Zdalna szkoła” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

– Obecnie przygotowujemy się do zakupu tego sprzętu, przewidujemy iż będzie to około 30 laptopów, które zostaną przekazane dyrektorom szkół prowadzonych przez powiat mikołowski. Urządzenia, które są niezbędne do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą rozdysponowywane zgodnie z potrzebami danej szkoły. Trafią do ucznia czy też nauczyciela, który nie ma dostępu do takiego urządzenia. Laptopy pozostaną w dyspozycji szkół również po ustaniu epidemii – wyjaśnia Iwona Smorz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

Od 1 kwietnia samorządy w całym kraju mogły wnioskować do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o środki potrzebne na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów. Do tej pory z całego kraju pozytywnie zweryfikowanych zostało ponad 420 wniosków.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress