Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, że na podstawie art. 15 zzs i art. 15 zzr, ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z dnia 31.03.2020r. Poz. 568), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych, między innymi w:

1.  postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
2.  postępowaniach administracyjnych,
3.  postępowaniach egzekucyjnych,
4.  postępowaniach karnych,
5.  postępowaniach karnych skarbowych,
6.  innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

link do ustawy: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/67/568.pdf#zoom=90

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress